Company:  WAN LONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Address:  225 Kuangming Rd., Sec. 3, Taliao Township, Kaohsiung County, Taiwan
Telephone:  886-7-783-3488 783-3983
Fax:  886-7-783-2765
E-Mail:  wanlong.tech@msa.hinet.net
URL:  http://www.wanlong-tech.com